500mb hapësirë
1gb bandwidth
10 subdomain
1 databazë MySQL
1 llogari ftp
20 adresa email

Na kontaktoni për të modifikuar këtë ofertë, sipas nevojave tuaja.